Brændgårdskolen vægter trivsel højt

Brændgårdskolen er en skole, hvor mangfoldigheden respekteres. Her skal børn og voksne trives i et trygt og mobbefrit miljø.
Skolen forventer, at I som forældre aktivt bidrager til god trivsel. Vi kan kun klare opgaven i fællesskab.
Det er vigtigt at:

  • Omtale andre børn og deres forældre med respekt.
  • Lære barnet at vise hensyn og tage ansvar over for andre.
  • Styrke klassens sociale liv ved at deltage i klassens/skolens arrangementer.
  • Lade dit barn invitere klassekammerater med hjem.
  • Lade barnet deltage i fødselsdage m.m.

Det udviklende mindset
Brændgårdskolen har fokus på at styrke elevernes udviklende mindset. I dette mindset er der fokus på, at for at lære, skal man øve sig i at være glad for udfordringer, turde lave fejl, tro på at man nok skal lære det, at man kan lære af at modtage kritik og feedback af andre og øve sig i at se muligheder frem for problemer.
Vi roser derfor eleverne, når de arbejder ihærdigt og yder en indsats. Vi øver os i at sige: "vi kan ikke - endnu." og fejrer sejre og mod til at turde noget nyt.
læs mere om mindset-tankegangen her.


LP som arbejdsmetode
Skolen er LP-skole. Det betyder, at personalet arbejder systematisk med at få så mange aspekter med som muligt i forhold til en pædagogisk analyse omkring elever og klasser.


Antimobbestrategi
Skolen har vedtaget en antimobbestrategi, der både handler om, hvordan vi forsøger at forebygge mobning, men også med en handleplan for, hvad vi gør, hvis mobning foregår.
Se skolens antimobbestrategi her.

Se skolens værdigrundlag her