LEGO Education

På Brændgårdskolen arbejder vi med nye teknologier, hvor eleverne får mulighed for at eksperimentere og problemløse, oparbejde faglig viden om og færdigheder inden for design, konstruktion, kodning og programmering, kommunikation og entreprenørskab. Vi bruger her materialer fra LEGO Education, som bruges fra 0. til 9. klasse, og hvor eleverne lærer at arbejde praktisk og undersøgende med naturfag på en sjov og inspirerende måde.

Ved at undre sig og stille spørgsmål til den verden, der omgiver dem, bliver eleverne klogere på, hvordan teknologien kan bruges til at forbedre vores verden og hverdag, og de øver sig samtidig på at idéudvikle, samarbejde og præsentere deres viden og produkter.

Vi deltager i den årlige First Lego League konkurrence, hvor eleverne bruger deres viden om programmering og konstruktioner til at bygge robotter, der kan løse komplicerede opgaver. Denne viden og disse kompetencer er oparbejdet gennem elevernes arbejde med LEGO fra de starter i indskolingen til de slutter efter 9. klasse.
Da programmering er en vigtig del af undervisningen i det 21. århundrede prioriteres det højt på Brændgårdskolen og indgår som en integreret del af arbejdet på skolen.

 

Læs mere om Lego Education her eller klik på ét af billederne.

Se skolens værdigrundlag her.