Som elev på Brændgårdskolen bliver der stillet faglige krav til dig, og du får udfordringer -
vi sætter ”barren” højt.

Idrætsprofil 
Masser af idræt og bevægelse på alle klassetrin.
Vi samarbejder med DGI omkring aldersrelateret træning og med instruktører fra det frivillige foreningsliv. Herunder Herning gymnastikforening og Herning Cricketklub.

Musikprofil
Elever i indskolingen og på mellemtrinnet får ekstra sangundervisning og musik indgår i en stor palet af aktiviteter. Alle indskolingselever får obligatorisk violinundervisning. Eleverne på mellemtrinnet lærer at spille i et orkester.
I overbygningen laver eleverne en musical.
Vi samarbejder med Den Jyske Sangskole og Herning Musikskole.

International skole
Vi har med opstart i august 2017 udviklet en international linje, hvor overbygningselever noget af tiden har mulighed for at blive undervist i matematik, historie og geografi på engelsk. Vi udvikler fortsat på linjen, så udbuddet af undervisning på engelsk med tiden vil blive større.

Science og LEGO
I en global verden har vi i samfundet brug for højtuddannede, der mestrer sproget og kan arbejde med tekniske naturvidenskabelige projekter, så derfor har vi også en bred palette af valgfag, hvor eleverne bl.a. kan vælge science, robotteknologi og LEGO eller engelsk på højt niveau.

På Brændgårdskolen har vi fået indrettet vores helt eget LEGO-Education rum, hvor alle elever på skift kommer ned og lærer at konstruere, bygge og programmere robotter og andre maskiner.

Aldersintegreret Indskoling:
I august 2017 er Brændgårdskolen også startet op med aldersintegreret undervisning i indskolingen, hvor elever i de traditionelle 0., 1. og 2. klasser er fordelt på aldersintegrerede stamhold.
I indskolingen har vi fokus på at skabe et forpligtende fællesskab, hvor ældre elever hjælper yngre elever, og alle får elevmakkere. Vi tilgodeser  på den måde sociale, faglige og tværfaglige kompetencer ved at der niveaudeles i dansk, matematik og engelsk.

Se skolens værdigrundlag her.