SFO - Brændgårdskolens Fritidsordning


 
 
SFO’ens åbningstider:
Morgenmodul:           6.30 – 08.00.
Eftermiddagsmodul:   14 -  17.00 (fredag til kl. 16).
 
Telefon:
I kan ringe eller skrive en SMS på nedenstående
0. – 2. klasse:  96 28 79 19 / 28 20 67 03
3. – 4. klasse:  30 62 79 60
Birthe              40 23 58 44
 
Morgenmodultilbuddet foregår på Brorsonsvej 8. 
Der er mulighed for morgenmad mellem 6.30 - 7.15.
I skoleferierne er SFOén åben fra kl. 6.30 - 17/16 og vi er altid i nummer 8.
Der er ingen sammenpasning med de samarbejdende institutioner i ferierne.
 
Lukkedage
Der er lukket den 24. december og den 5. juni (Grundlovsdag).
 
Brændgårdskolens SFO er fordelt i to huse og klubben på skolen:
SFO 1: 0. – 1. klasse bor på Brorsonsvej 8.
SFO 1: 2. klasse bor på Brorsonsvej 6 (Hulen).
SFO 2. Klubben bor på indskolingsgangen i egne lokaler.
Der samarbejdes på tværs mellem de tre grupper.
 
Eftermiddagsmad:
Børnene får et tilbud om noget at spise, når de kommer fra skole kl. 14.
Det er ikke et måltid, men en enkelt bolle el. lign.
Der opkræves ikke betaling for måltidet.
 
Vi tilbyder forskellige aktiviteter i løbet af dagen, såsom:
- Aktiviteter i hallen og salene
- Bagedage
- Svømning
- Ture ud af huset
- Værkstedsaktiviteter
- Børnene kan desuden bruge sportspladsen, legepladsen i skolegården, multibanen og vores dejlige store have.
Sæt derfor god tid af til at hente dit barn.
 
Ture ud af huset:
Har vi brug for at komme senere hjem end kl 16, vil i som forældre altid få information om dette.
 
Rygning er ikke tilladt i og omkring SFOén og skolen.

Priser
Priser oplyses på www.herning.dk og på institutionernes opslagstavle

 
 
Samarbejde med øvrige daginstitutioner:
Der er et samarbejde mellem Brændgårdskolen, Fritidscenter Brændgård, Galaxen, Molevitten og SFO´en
Der er udarbejdet en samarbejdsaftale institutionerne imellem, se www.brændgårdskolen.dk under Information -> Samarbejde.
 
Uddrag fra Mål- og Indholdsbeskrivelse i Brændgårdskolens SFO
Mål- og indholdsbeskrivelsen er politisk bestemt.
 
Læringsrummet i Brændgårdskolens SFO er kendetegnet ved, at børn udvikler sig og lærer ved aktivt at interagere med omverdenen, hvorved de tilegner sig viden, færdigheder, normer, holdninger, social adfærd og handlemåder. Det er i spændingsfeltet, hvor barnet erkender og opnår nye erfaringer, som bygges på allerede erhvervede. Barnet bruger sine sanser og krop, imiterer og gentager i læreprocessen.
Man skal være bevidst om, at læringsrummet i SFO’en handler om, at den deltagelse der er fra børnene stort set er frivillig. Derfor sker meget af deres læring i praksis og bliver ofte forbundet med den kontekst, som de er i. Børnene har en stor indflydelse på dagen og dens aktiviteter og form.
Mål- og indholdsbeskrivelsen er med til at være brobygger mellem skole og SFO.
 
Skolestart:
 
 • Institutionerne inviterer skolens leder til deltagelse i forældremøde, hvor der gives orientering om skolestart og om samarbejdet mellem institutioner og skole.
 • Der holdes møde mellem indskolingslærere og pædagoger inden skolen fordeler børnene i klasser. Hvis der er børn med særlige særlige behov eller vanskeligheder, orienteres skolen om dette.
 • Besøg i SFO. Børn der skal begynde i SFO inviteres til et besøg. Førskolegruppen har opstart d. 1. juni
 • Besøg på skolen. Børn der skal begynde i kommende børnehaveklasse besøger efter aftale skolens børnehaveklasse.
 • Forældre til kommende skolebørn orienteres om, at der er et samarbejde mellem institutionerne og skole. Et samarbejde der skal sikre, at det enkelte barn får så positiv en overgang fra daginstitution til skolestart som muligt.

  Fælles forældremøder:
 • Der kan afholdes fælles forældremøder for forældre i skole og i institutionerne.

  Børn med særlige problemer:
 •  I særlige tilfælde kan der afholdes samarbejdsmøder eller fælles forældresamtaler omkring enkelte børn.

  Lokalelån:
 • Der kan være mulighed for at bruge lokaler på skolen. Daginstitutionen tager selv kontakt.

        Konkrete arrangementer:

 • Der kan aftales deltagelse i konkrete arrangementer, fx
  - skolernes motionsdag
  - udstillinger
  - udflugter
 • International Dag

        Personalesamarbejde:

 • Indskolingslærere og pædagoger, der arbejder med førskolebørn og skolebørn kan afholde et årligt møde, hvor relevante emner kan drøftes, fx
  - samarbejdsområder i kommende skoleår.
  - skoleparathed, med udgangspunkt i skolens folder om skolestart.

        Ledelse

 • Den overordnede leder i Brændgårdskolens SFO er skoleleder Dorte Lorentzen.
  Daglig leder er Birthe Ann Greibe Jensen.