Kontaktoplysninger


Skoleleder Dorte Østergaard Lorentzen 96287902 [email protected]

Viceskoleleder

Jesper Hougaard Sørensen 96287903 [email protected]
Adm. koordinator Jette Degnbol Fredslund 96287901 [email protected]

SFO-leder

Birthe Ann Jensen

96287919

[email protected]

Pedel

Steen Sørensen

20663966

bresp@herning.dk

UU-vejleder 

Peter Villadsen

29220262

[email protected]

SSP-vejleder

Søren Hummelmose

29655507

ysqn2q28@dblit.dk

Bestyrelsesformand

Trine Sanchez Madsen

22903386

trinemad@hotmail.com

Psykolog

Mette Dalum

40552259

[email protected]

Sundhedsplejerske Birgit Borg Olesen 29486568 [email protected]
Tandplejen

Tandplejens kontor

96287120 [email protected]k
Talelærer Elin Håhr Jepsen 96286607 [email protected]