Skolens indsatsområder

Idrætsskole

Brændgårdskolen er opstartet med at være idrætsskole i indskolingen pr. 1. august 2015, hvilket betyder, at alle klasser fra 0.-2. årgang har 5 timers idræt om ugen.

Brændgårdskolen deltager bl.a. i kommunale idrætsarrangementer og har fælles atletikdag for at understøtte idrætsprofilen.

Brændgårdskolen samarbejder med Herning Idrætsråd og opfylder Team Danmarks kriterier for at være idrætsskole i indskolingen.

Brændgårdskolens SFO er DGI-certificeret idræts-SFO.

Musikprofil

Skolen har tradition for at have en tydelig musikprofil, da alle elever i 0.-2. klasse har obligatorisk violinundervisning i små hold. Undervisningen foregår i samarbejde med Musikskolen.

Brændgårdskolen deltager i projekt "Livsmesteren", som er et samarbejde med den Jyske Sangskole, Folkekirkens Nødhjælp og Brændgårdskolens lærere. Projektet indebærer, at der er en stump-instruktør samt en mentor, der i samarbejde med skolens frivillige kor og valgfag underviser områdets børn og unge.

I overbygningen produceres hvert år en musical til den årlige skolefest, og derudover understøttes musikprofilen af flere forskellige arrangementer som forårskoncert, violinkoncerter, fællessamlinger og kommunale events som fx Spil Dansk dag, julekoncert i Kongrescentret m.v.