Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 
  • Samlet elevtal pr. 5. september 2015:  375 elever
 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her: Elevtal
 
 
 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe pr. 5. september 2015:
 
  • Indskolingen (0.-2. klasse): 19,6 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 17,8 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 22,5 elever pr. klasse

 

 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen: