Her udvikles hele mennesker

 


   
Brændgårdskolen er en folkeskole startet i 1963.
 
Skolen er centralt beliggende på Brorsonsvej 4 og er en almindelig distriktsskole for børn i Herning Kommune. Skolen er nabo til Herning HF og VUC.
 
Der går ca. 400 elever fra 0. - 9. klasse, som repræsenterer 33 forskellige nationaliteter.
 
Eleverne modtager en faglig kvalificeret undervisning, hvor den sprogbaserede indsats understøttes i alle fag.
 
Også skolens it-, lærings-, styrke- og inklusionscenter har høj prioritering som skolens fundament.
 
Skolen er LP-skole, hvor en systematisk indsats understøtter en pædagogisk analyse.
 
I indskolingen modtager eleverne violinundervisning, og fra august 2015 starter indskolingen med at være idrætsskole.
 
Brændgårdskolens elever er på lejrskole i 3., 6. og 9. klasse for at udbygge kendskabet til hinanden og andre egne af Danmark/udlandet.
 
Der er ca. 50 medarbejdere på skolen og i SFO'en. Skolens SFO har ca. 90 børn og er DGI-idrætscertificeret.